Sva autorska prava na internetskoj adresi www.qualia.hr u vlasništvu su poduzeća Qualia poslovna rješenja d.o.o, HR39031322823, te se ni u kojem slučaju ne smiju prepisivati, kopirati ili na bilo koji drugi način umnožavati u komercijalne svrhe.

Sadržaj internetskih stranica www.qualia.hr je isključivo informativne prirode. Poduzeće Qualia poslovna rješenja d.o.o zadržava pravo na sve nenajavljene promjene sadržaja web stranica. Za možebitne greške se ispričavamo, no za njih ne odgovaramo. Korištenje internetskih stranica je na vlastitu odgovornost. Poduzeće Qualia poslovna rješenja d.o.o ne odgovara za možebitnu štetu koja bi nastala uslijed upotrebe internetskih stranica (vrijedi i za sadržaje izvan naših domena), a također ni u kojem slučaju nije odgovorna za neispravan rad.

Neovlašteno korištenje, otkrivanje ili kopiranje e-mail komunikacije ili bilo kojeg njezinog dijela je strogo zabranjeno i može biti nezakonito. Qualia poslovna rješenja d.o.o ne preuzima odgovornost ukoliko e-mail ili privitak e-maila sadrži pogrešku ili virus.

Molimo razmislite o okolišu prije nego što isprintate e-mail.


Copyrights to the webpage www.qualia.hr are the property of Qualia poslovna rješenja d.o.o, VAT_ID HR39031322823, and may in no instance be duplicated, copied or in any way reproduced for commercial purposes.

The contents of the webpage www.qualia.hr  are for informational purposes only. Qualia poslovna rješenja d.o.o reserves the right for unannounced changes to the contents therein. We apologize for any errors, but are not resposible for them. Use of our website is at your own responsibility. Qualia poslovna rješenja d.o.o shall not be held liable for any damage arising from your use of their website (also applies to content outsideof our domain) and shall bear no responsibility whatsoever for the website’s operation.

Unauthorized use, disclosure or copying of e-mail communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. Qualia poslovna rješenja d.o.o does not warrant that any e-mail or its attachments are error or virus free.

Please consider the environment before printing an e-mail.